Portrait of business people giving the thumbs-up sign

Dołącz do wspierających młodych przedsiębiorców.

Tworząc system ulg i preferencji dla młodzieży angażujesz się w tworzenie przyjaznego klimatu. Dajesz szansę na to, by kreować społeczno-gospodarczy rozwój powiatu nyskiego.

Będąc partnerem Karty Młodego Przedsiębiorcy zyskujesz:

  • wizerunek firmy/instytucji wspierającej młodzież,
  • bezpłatną promocję na stronie internetowej  i w katalogu partnerów,
  • potencjał zwiększenia ilości klientów.

Jak to zrobić?

  • Kliknij

  • Wypełnij

  • Wyślij

Wypełnij formularz.

Otwórz formularz
Uwaga!

Uzupełnienie wszystkich pól formularza jest wymagane.

Nazwa Firmy/Instytucji                                      Strona WWW

Ulica                                                                 Numer

Kod pocztowy                                                     Miasto

Telefon                                                              E-mail

Osoba Kontaktowa

POWIAT, Z KTÓRYM DEKLARUJĘ WSPÓŁPRACĘ:Opis Firmy (do 1000 znaków)

System ulg i preferencji

Logo - w krzywych wektorowych, np. Corel Draw (limit 3 mb)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych dla celów programu "Karta Młodego Przedsiębiorcy".

Wyrażam zgodę na umieszczenie przekazanego logotypu prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa na stronie internetowej programu "Karta Młodego Przedsiębiorcy" oraz w publikowanych folderach promujących ww. program.

Podanie danych w postaci nazwy firmy, adresu www, ulicy, numeru budynku, kodu pocztowego, miejscowości, numeru telefonu, adresu e-mail, imienia i nazwiska osoby wyznaczonej do kontaktu, logo firmy jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.

Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia rezygnacji z dalszego udziału w programie lub odwołania zgody.

Dane osobowe są udostępniane na stronie internetowej, promującej program, tj. www.kmp.nysa.pl oraz w folderach reklamowych programu KMP. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Powiatowy Urząd Pracy, działający na terenie powiatu, który został wybrany w ww. formularzu.

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.