identyfikacja

Program przewiduje system identyfikacji uczestników i partnerów programu.

Partner programu, czyli przedsiębiorca, instytucja otoczenia biznesu lub podmiot administracji publicznej otrzymuje certyfikat potwierdzający status oraz zestaw naklejek do umieszczenia na witrynie lub drzwiach bądź w innym widocznym miejscu.

certyfikat_kmp_nowy
Certyfikat
naklejka_kmp_nowa
Naklejka

Z kolei uczestnik programu, czyli osoba do 30 roku życia, mieszkająca na terenie powiatu nyskiego, prowadzącą działalność gospodarczą lub planującą podjąć działalność na podstawie dotacji przyznanej z urzędu pracy lub pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymuje kartę identyfikacyjną.

Karta wydawana jest na wniosek uczestnika. Zabezpieczona jest hologramem. Ważna jest tylko i wyłącznie z dowodem tożsamości opatrzonym zdjęciem. Data ważności karty określana jest na podstawie daty urodzenia uczestnika programu i wskazana jest na karcie.

 

 

karta_web
Karta identyfikacyjna
Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.