Pośrednictwo pracy dla pracodawców polega na udzieleniu im pomocy w pozyskaniu odpowiednich pracowników na wolne stanowiska pracy w możliwie najkrótszym czasie.

 

Dysponujemy bazą danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji i umiejętności.

Posiadamy możliwość zamieszczania ofert pracy w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych. Na Państwa życzenie możemy współpracować z urzędami pracy z całej Polski, bądź w ramach sieci EURES z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wystarczy, że zgłosicie Państwo ofertę pracy z określonymi wymaganiami oraz warunkami zatrudnienia – my postaramy się  znaleźć najlepszych kandydatów.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i zgłoś nam ofertę pracy.

Pośrednictwo jest wykonywane NIEODPŁATNIE i opiera się na następujących zasadach:

  • dostępności
  • dobrowolności
  • równości
  • jawności

Pracodawca ma zawsze możliwość wyboru najodpowiedniejszego kandydata ze skierowanych przez pośrednika pracy.

Pracodawcy, którzy poszukują pracowników, mogą również liczyć na pomoc doradców zawodowych powiatowego urzędu pracy. Doradcy, pomagając pracodawcom w doborze kadr mogą korzystać z testów psychologicznych – co jest szczególnie przydatne w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

 

Formy realizacji ofert pracy:

Realizacja ofert otwartych – polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania i mniejszym zaangażowaniu pośrednika pracy.

Realizacja ofert zamkniętych – oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy (najczęściej na terenie PUP) organizuje się w przypadku, gdy po stronie pracodawcy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą potencjalnych kandydatów do pracy – najczęściej w tym samym zawodzie. Publiczne służby zatrudnienia gwarantują pracodawcy upowszechnienie informacji o giełdzie i wybranie grupy osób zainteresowanych pracą na danym stanowisku.

Targi pracy organizuje się w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu większej grupy pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy, z którymi istnieje możliwość przeprowadzenia podczas imprezy targowej pierwszych rozmów kwalifikacyjnych, a także – zbudowania bazy danych o potencjalnych kandydatach do pracy.

Kontakt

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.