puplowicz

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU

Opis partnera:

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu realizuje swoje działania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz.645 z późn. zm.). Aktywnie wspiera partnerów rynku pracy — przedsiębiorców, pracodawców oraz osoby bezrobotne w zakresie tworzenia miejsc pracy, pozyskania zatrudnienia, a także w powrocie do aktywności zawodowej. Dysponując środkami Funduszu Pracy realizuje usługi i instrumenty rynku pracy, wynikające z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawcy lub przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia między innymi w ramach subsydiowanego zatrudnienia.
W ramach realizowanych zadań PUP współpracuje z partnerami rynku pracy

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.