Cena przestała już być podstawowym kryterium rozstrzygania przetargów w zamówieniach publicznych. Wczoraj weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, wprowadzająca kilka istotnych zmian, postulowanych zarówno przez środowiska gospodarcze jak i władze odpowiedzialne za efektywne wydawanie środków publicznych.

Nowelizacja uwzględniła postulaty wielu środowisk – związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i rzemiosła czy samorządowców. Zmiana miała na celu między innymi ograniczenie szeregu niekorzystnych zjawisk związanych z realizowaniem zamówień publicznych, a wynikających z nieuzasadnionego stosowania w zamówieniach kryterium najniższej ceny. Stosowane niemal standardowo kryterium najniższej ceny wymuszało na oferentach maksymalne cięcie kosztów, dumping cenowy, często kosztem jakości i wynagrodzenia pracowników.

Nowe przepisy mają umożliwić efektywniejsze wydawanie publicznych pieniędzy na dobre jakościowo zamówienia oraz wyeliminować praktyki szkodzące konkurencji. Jedna z najistotniejszych zmian przewiduje, że cena nie będzie już podstawowym kryterium rozstrzygania zamówień publicznych. Teraz przyjęcie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru oferty będzie wymagało uzasadnienia. Kryterium najniższej ceny będzie można stosować w przypadku zamawiania przedmiotów i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych.

Nowelizacja zwiększa również jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadków, w których firma wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ustawa ma również ograniczyć zatrudnianie przy wykonywaniu zamówień publicznych osób na tzw. umowy śmieciowe. Zamawiający będzie mógł bowiem w niektórych przypadkach wymagać od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.

Sejm uchwalił nowelizację 29 sierpnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 17 września.

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.