Rekrutacja pracowników potrafi dziś przysporzyć prawdziwych kłopotów. W każdej branży, począwszy od IT po kreatywną, kluczową kwestią jest dopasowanie kandydata do stanowiska. Z tego też względu tak istotne znaczenie ma odpowiednia selekcja, która zarówno oszczędza czas obu stronom procesu rekrutacyjnego, jak i pozwala uniknąć niemiłych niespodzianek w przyszłości.

Jeśli pracodawcy uda się wyłuskać spośród kandydatów osobę, która podczas realizacji służbowych zadań będzie rozwijać swoje zainteresowania, pasje, talenty oraz brać aktywny udział w procesie tworzeniu koncepcji czy produktu, to wówczas wygrane będą obie strony. Pracownik będzie czerpać zadowolenie ze swoich obowiązków, a zatrudniający z wyników pracy podwładnego. Jest to klasyczne zastosowanie zasady win-win. Jak do tego doprowadzić?

Pierwszy etap rekrutacji

Dzisiejszy rynek pracy jest niezwykle wręcz dynamiczny. Dopisuje zarówno liczba ofert pracy, jak i potencjalnych kandydatów. W takich warunkach szybka selekcja przyszłych pracowników jest niemal koniecznością. Zasadniczo pierwszym etapem rekrutacji pracowników jest dłuższa rozmowa telefoniczna, podczas której strony wymieniają najważniejsze informacje odnośnie warunków pracy (pracodawca) oraz umiejętności i doświadczeń (kandydat) Ten etap jest kluczowy, ponieważ od niego zależy, jaka grupa osób zostanie zaproszona do biura. Należy unikać banalnych pytań otwartych i skupić się na sprawdzeniu konkretnych umiejętności kandydata. Wówczas na kolejny etap zostaną zaproszone wyłącznie te osoby, które posiadają wymagane cechy i kompetencje.

Skuteczna selekcja potencjalnych pracowników to klucz do udanej rekrutacji, dlatego należy się do niej odpowiednio przygotować. Oprócz kwestii formalnych, które są nieodłączną częścią każdej rozmowy, warto skupić się na uzyskaniu informacji o praktycznych umiejętnościach, które są wymagane na konkretnym stanowisku. Im staranniej i dokładniej zostaną sprawdzone, tym większe są szanse na znalezienie odpowiedniej osoby – mówi Natalia Bogdan, prezes agencji pracy Jobhouse.

Drugi etap rekrutacji

Na drugim etapie rekrutacji pracowników powinna być obecna nie tylko osoba z działu HR, ale również potencjalny przełożony, który będzie mógł szczegółowo sprawdzić poziom kompetencji kandydata. Na tym etapie potencjalny pracownik powinien otrzymać informację dotyczącą zakończenia rekrutacji. Nie jest tajemnicą, że osoby aktywnie poszukujące pracy biorą udział w kilku rekrutacjach jednocześnie. Oprócz skonkretyzowania oczekiwań obu stron, niezwykle istotne jest sprawdzenie umiejętności kandydata w praktyce. Choć doświadczenie jest bardzo ważne, odnosi się jednak do przeszłości, dlatego należy sprawdzić, jak dany kandydat może w danym momencie pomóc firmie w realizacji jej celów. Nawet w przypadku sporej liczby potencjalnych pracowników, drugi etap powinien trwać jak najkrócej. Jeżeli pojawi się kandydat, który spełnia wszystkie oczekiwania firmy i posiada niezbędne kwalifikacje, powinien być poinformowany o wynikach rekrutacji w tym samym tygodniu, aby uniknąć sytuacji, w której najlepszą osobę zatrudni konkurencja. Jeśli pracownicy HR oraz przyszli przełożeni nie mają pewności co do wyboru kandydata, należy powtórzyć cały proces rekrutacyjny i jednocześnie poszerzyć zakres poszukiwań o social media, portale ogłoszeniowe oraz agencje.

Zastosowanie skutecznej selekcji znacznie zmniejsza ryzyko niepowodzenia rekrutacji pracowników, a więc zatrudnienia nieodpowiedniej osoby i związanych z tym konsekwencji. To nie tylko niesie wiele korzyści dla firmy, ale pozwala także oszczędzić czas zainwestowany w ewentualne przyszłe rekrutacje, jeśli okaże się, że wybrany kandydat nie spełniał wszystkich wymogów.

Jobhouse

oprac. : eGospodarka.pl

 

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.