Składki ZUS 2014

W 2014 roku, w ślad za wzrostem wskaźników w oparciu o które wyznacza się podstawy składek na ZUS wzrosną również same składki. W górę pójdzie składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa. Kwoty podwyżek nie będą jednak znaczące. Wzrosną również składki na NFZ.

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą wyznacza się składki ZUS w oparciu o dwie różne podstawy. Pierwsza, preferencyjna, niższa podstawa, dotyczy osób dopiero rozpoczynających prowadzenie firmy (w szczególności tych, które nie prowadziły własnego biznesu przez ostatnie pięć lat) i obowiązuje przez dwa lata. Niższa podstawa jest równa 30 procentom kwoty minimalnego wynagrodzenia na dany rok. Druga, wyższa podstawa, dotyczy przedsiębiorców którzy w ciągu ostatnich pięciu lat prowadzili już firmę oraz tych, którzy prowadzą firmę ponad dwa lata i stracili prawo do stawki preferencyjnej składek. Dla nich podstawa jest już dużo wyższa i wynosi 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w danym roku.

Ponieważ w roku 2014, względem roku 2013, wzrośnie zarówno wartość wynagrodzenia minimalnego jak i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, to wzrosną obie podstawy – dla składek ZUS preferencyjnych oraz zwykłych.

Przyjęta przez rząd kwota minimalnego wynagrodzenia na rok 2014 wynosi 1680 złotych. To od tej kwoty zależy podstawa wymiaru składek preferencyjnych na ZUS. Podstawa ta wynosi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli w roku 2014 będzie to 504 złote (w roku 2013 kwota podstawy to 480 złotych). Minimalna wartość składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52 procent podstawy, czyli w 2014 roku będzie to 98,38 złotych (wobec 93,70 zł w roku 2013), minimalna składka na ubezpieczenie rentowe to 8 procent podstawy wymiaru, co przełoży się w roku 2014 na kwotę 40,32 złotych (wobec 38,40 złotych w roku 2013). Na składkę chorobową początkujący przedsiębiorca będzie musiał w roku 2014 wyłożyć 2,45 procent podstawy wymiaru składki, co oznacza kwotę 12,35 złotych (w roku 2013 jest to 11,76 złotych). W przypadku ubezpieczenia wypadkowego składka to 1,93 procent podstawy wymiaru składki, co dla firm startujących w biznesie przełoży się w roku 2014 na kwotę 9,73 złotych (wobec 9,26 zł w roku 2013).

W przypadku firm działających dłużej niż dwa lata, albo tych, których właściciel prowadził już działalność gospodarczą w ciągu ostatnich pięciu lat podstawa wymiaru składek na ZUS jest uzależniona od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej na danych rok. Zawarta w ustawie budżetowej na rok 2014 kwota prognozowanego wynagrodzenia to 3.746 złotych. Podstawą wymiaru składek będzie w 2014 roku 60 procent tej kwoty, czyli 2.247,60 zł (o 20 złotych więcej niż w roku 2013).

Od tej podstawy – w analogicznym procencie jak w przypadku stawek preferencyjnych ZUS – naliczane są kwoty poszczególnych składek. Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi wspomniane już powyżej 19,52 procent podstawy, co w roku 2014 przełoży się na kwotę 438,73 złotych (w roku 2013 kwota ta wynosi 434,87 zł), składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 8 procent podstawy wymiaru, to comiesięczny wydatek na poziomie 179,81 złotych (wobec 178,22 złotych w roku 2013). Przedsiębiorca będzie też musiał uiszczać składkę na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45 procent podstawy wymiaru, co oznacza kwotę 55,07 złotych (wobec 54,58 złotych w roku 2013). Składka na ubezpieczenie wypadkowe to 43,38 złotych, czyli 1,93 procent podstawy wymiaru składki. Ostatnia comiesięczna danina dla US, czyli składka na Fundusz Pracy wyniesie w 2014 roku 2,45 procent podstawy, czyli 55,07 złotych (wobec 54,58 zł w roku 2013).

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.