Powiatowy Urząd Pracy w Nysie pozyskał dla 100 osób bezrobotnych środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO KL,  Podziałania 6.1.3 Projekt pn. „Kalejdoskop Pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O dotację mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w PUP Nysa, w następujących grupach priorytetowych:

  • Osoby w wieku od 18 do 24 lat,
  • Osoby długotrwale bezrobotne,
  • Osoby niepełnosprawne,
  • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Komponentem wspierającym dotacje  na podjęcie działalności będzie Karta Młodego Przedsiębiorcy: SZCZEGÓŁY

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą w trzech naborach:

I nabór    28.01.2014 –  31.01.2014 (udzielonych zostanie 35  dotacji)
II nabór   24.03.2014 – 28.03.2014  (udzielonych zostanie 35 dotacji)
III nabór  12.05.2014 – 16.05.2014  (udzielonych zostanie 30 dotacji) 

Uwaga!!! O dotację mogą ubiegać się osoby, które nie korzystały ze stażu, szkolenia, dotacji na podjecie działalności gospodarczej z projektu „Kalejdoskop Pracy”  w latach 2008-2013.

Maksymalna kwota dotacji o  jaką można wnioskować wynosi 21 600 zł.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe kryteria zaprasza się do składania wniosków w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 pokój nr 5.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 448 99 19, lub osobiście w siedzibie PUP w Nysie ul. Słowiańska 19, II piętro pok. 27.
Druki dostępne są do pobrania na stronie www.pup.nysa.pl

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.