Przypominamy, iż minimalna stawka godzinowa w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ma wynosić 12 zł brutto za godzinę.

Kwota ta ma być waloryzowana, co w efekcie oznacza, że od stycznia 2017r., wyniesie 13 zł. Jest to związane z ustanowieniem płacy minimalnej w 2017 r. na poziomie 2000 zł brutto. Kwota ta będzie w kolejnych latach podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Do otrzymywania stawki godzinowej będą uprawnieni nie tylko pracujący na umowach zlecenia, ale także osoby samozatrudnione – a dokładniej wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce (lub w innym kraju niebędącym członkiem UE), które jednak same nie są pracodawcami.

Nowe uprawnienia PIP

Istotną zmianą w przepisach są też nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Będzie ona uprawniona do kontroli prawidłowości wypłacania wynagrodzeń osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Od stycznia inspektorzy będą mieli obowiązek podejmować kontrole i stosować środki prawne takie jak wystąpienie i polecenie. PIP oddeleguje do tego zadania 59 inspektorów. Za zaniżanie stawek przez pracodawców przewidziano kary od 1 tys. do 30 tys. zł. PIP dotychczas kontrolowała m.in. zgodność umowy z faktycznie świadczoną pracą, czy kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odnosząc się do wspomnianej nowelizacji, sygnalizujemy, iż Główny Inspektor Pracy wskazuje potrzebę na jeszcze dalsze poszerzanie uprawnień PIP, między innymi o możliwość podejmowania decyzji w sprawie przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę przez inspektorów. Zdaniem Romana Giedrojcia, jeśli inspektorzy zyskaliby takie uprawnienie (obecnie mogą tylko wnioskować o taką zamianę umów do sądu), przekształcanie kontraktów rzeczywiście byłoby prostsze.

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.