Wraz z początkiem bieżącego roku rozszerzył się zakres pomocy oferowanej przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Odtąd możliwość dofinansowania szkoleń nie dotyczy wyłącznie pracowników, którzy ukończyli 45 rok życia. Pracodawca może wysłać na szkolenie osobę w dowolnym wieku i otrzymać zwrot sięgający nawet 100% kosztów. Aby jednak tak się stało, konieczne jest spełnienie pewnych warunków.

 

Zasadniczym celem KFS jest zapobieganie utracie pracyna skutek niedopasowania kompetencji zatrudnionych do wymagań pracodawców. Ryzyko, że pracownik okaże się nieodpowiednio przygotowany do pracy w coraz bardziej nowoczesnych i zmieniających się warunkach, w największym stopniu dotyka osób z największym stażem. Dlatego tez zasadny wydaje się fakt, że w ubiegłych latach to właśnie do tej grupy skierowana była pomoc oferowana przez KFS.

W przypadku młodszych pracowników dostęp do bezpłatnych szkoleń był zatem skutecznie ograniczony. Tymczasem i oni potrzebują stale zwiększać swoje kompetencje. Od tego roku kryterium wiekowe zostało zniesione, co nie oznacza jednak, że pracodawca może zapewnić bezpłatne szkolenia każdemu z zatrudnionych. Konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Dla kogo szkolenie z dofinansowaniem?

Po pierwsze, priorytetowo traktowane będą wnioski pracowników, których można zaliczyć do jednej z trzech grup. Obok osób z dużym, co najmniej 15-letnim doświadczeniem w pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (o ile nie przysługują im emerytury pomostowe), KFS postanowił wesprzeć pracowników młodych, w wieku do 30 roku życia. Trzeci priorytet jest jednak bardziej ogólny i dotyczy ustawicznego szkolenia pracowników bez względu na ich wiek lub staż, o ile szkolenie będzie pozostawało w bezpośrednim związku z wykonywaną pracą.

Wniosek o objęcie pracownika lub pracowników szkoleniem może złożyć każdy pracodawca, o ile zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę. Szczególne preferencje otrzymują właściciele najmniejszych firm. Jeśli zatrudniają nie więcej niż 9 osób, mogą ubiegać się nawet o 100% dofinansowania. Ale dla większych pracodawców udział w programie KFS także jest korzystny – sami pokryją oni tylko 20% kosztów szkoleń.

Na szkolenia pracowników w skali całego kraju przeznaczono 200 mln zł – pula jest więc dość duża. Jeden pracodawca może otrzymać dofinansowanie nie większe niż ok. 11.800 zł, ale w przeliczeniu na każdego szkolonego pracownika. Jest jeszcze jedna ważna zasada. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia pracownika objętego szkoleniem.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Pracodawca zainteresowany programem powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o zawarcie umowy na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego – mówi Jacek Zaborowski, wiceprezes firmy szkoleniowej Effect Group, która w tym roku przystąpiła do programu KFS.

We wniosku składanym w urzędzie pracy należy podać dane pracodawcy, liczbę osób, których finansowanie dotyczy, koszty i wnioskowaną kwotę dofinansowania. Umowę należy też podpisać z pracownikiem, ponieważ ważna jest jego zgoda na udział w szkoleniu i zobowiązanie do uczestnictwa w zajęciach. W związku z tym pracodawca jeszcze przed złożeniem wniosku musi zdecydować, jaka firma przeprowadzi szkolenia, jakich tematów będą one dotyczyły oraz którzy pracownicy zostaną nimi objęci.

Pracodawca może zgłosić się do nas i z naszą pomocą określić potrzeby szkoleniowe firmy. Bezpłatnie pomożemy dobrać szkolenia odpowiednio do potrzeb konkretnych pracowników, a następnie prawidłowo wypełnić wniosek do urzędu pracy – podkreśla Jacek Zaborowski. – W przypadku szkoleń Effect Group, pracodawcy mają do wyboru ponad 150 tematów szkoleń m.in. z takich obszarów jak produkcja, logistyka, kadry czy marketing – dodaje.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku umowa o finansowanie szkoleń zostaje zawarta pomiędzy pracodawcą a starostą. W umowie ustala się m.in. warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia szkolenia z winy pracownika oraz warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. To jednak zapisy dotyczące sytuacji wyjątkowych. Jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, a tak dzieje się zazwyczaj, wybrana firma bez przeszkód przeprowadzi szkolenie, a następnie dostarczy dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków programu.

Dzięki temu firma korzystająca z programu zyska dobrze przeszkolonych pracowników bez wydawania własnych środków finansowych lub – w przypadku firm średnich i dużych – ponosząc jedynie 1/5 kosztów. Warto skorzystać z tej możliwości w tym roku, ponieważ zasady przyznawania środków w kolejnych latach mogą ulegać zmianom.

oprac. : eGospodarka.pl

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.