Prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś właścicielem przedsiębiorstwa lub jego pracownikiem? Weź udział w unijnym szkoleniu i zdobądź za darmo certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarządzania ISO 9001:2008!

Prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś właścicielem przedsiębiorstwa lub jego pracownikiem? Weź udział w unijnym szkoleniu i zdobądź za darmo certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarządzania ISO 9001:2008!

Projekt „Stawiam na różnorodność!” ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa opolskiego w zakresie tworzenia strategii zarządzania różnorodnością.

Każdy uczestnik projektu otrzyma odpowiednie imienne certyfikaty potwierdzające nabycie wiedzy z zakresu zarządzania różnorodnością oraz otrzymanie tytułu Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2008 (w języku polskim oraz angielskim).
Podstawowe korzyści z posiadania certyfikatu na audytora wewnętrznego wg normy ISO 9001:2008 to:

  • możliwość doskonalenia funkcjonującego systemu jakości w firmie,
  • rozwój zawodowy, zdobycie doświadczenia i dodatkowe uprawnienia przydatne na rynku pracy,
  • dodatkowa funkcja dla osób zatrudnionych w firmie.

Projekt skierowany jest do: właścicieli, członków zarządu, kadry menadżerskiej, średniej kadry kierowniczej, specjalistów i kierowników działów personalnych przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego, działających wyłącznie w branżach: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, drzewnej i usługowej oraz posiadających status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. W Projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby zatrudnione, oddelegowane przez Przedsiębiorstwo.

Zajęcia będą prowadzone w ok. 12-osobowych grupach w Nysie.

Oferta kierowana jest do przedsiębiorstw, które nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielonego w województwie opolskim w ramach poddziałania 8.1.1 POKL w latach 2007-2010, uprawnionych do otrzymania pomocy publicznej de minimis.
Szczegółowe zasady są określone w regulaminie dostępnym pod adresem: http://www.mwsl.eu/dpe/projekty-w-trakcie-realizacji/stawiam-na-roznorodnosc/dokumenty-do-pobrania

Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś do uczestnictwa w projekcie na adres mailowy: lpi@pup.nysa.pl, telefonicznie: 77 448 25 86, bądź osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska nr 19 (pok. nr 37).

Termin zgłoszeń upływa 5 marca br.!

Ilość miejsc ograniczona!

 Projekt „Stawiam na różnorodność!” (nr projektu POKL.08.01.01-16-046/12) jest realizowany przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu www.mwsl.eu.

Projekt „Stawiam na różnorodność!” (nr projektu POKL.08.01.01-16-046/12) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.