Karta Młodego Przedsiębiorcy w Jarosławiu

W dniu 14 marca 2014 roku w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu odbyła się konferencja inaugurująca wprowadzenie Karty Młodego Przedsiębiorcy w powiecie jarosławskim.

W celu przystąpienia do zainaugurowanego i wdrożonego w powiecie nyskim programu: Karty Młodego Przedsiębiorcy w Jarosławiu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostą Nyskim Adamem Fujarczukiem a Starostą Jarosławskim Jerzym Batyckim.

Porozumienie dotyczy współpracy, w ramach której Powiat Jarosławski będzie korzystał z wypracowanych rozwiązań i standardów wdrożonych w powiecie nyskim. Celem programu „Karta Młodego Przedsiębiorcy” jest wspieranie przedsiębiorczości wśród osób młodych do 30 roku życia poprzez tworzenie sprzyjającego otoczenia do prowadzenia biznesu, w tym zmniejszenie barier w zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy oraz wprowadzenie systemu preferencji. Program ma charakter otwarty i do jego realizacji mogą przystąpić inne powiaty, jednakże stroną upoważnioną do zawierania kolejnych porozumień jest Starosta Nyski.

Podczas konferencji w Jarosławiu odbyła się Akademia Rynku Pracy, a także zostały wręczone Karty Młodego Przedsiębiorcy i certyfikaty uczestnictwa. Do programu przystąpiło 49 partnerów i wydanych zostało 19 kart uczestników.

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.