Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – nabór II

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt, w ramach którego udziela dotacji mikro, małym i średnim firmom na wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w tych firmach. W celu otrzymania dotacji przedsiębiorca powinien przedstawić projekt opisujący działania, jakie przedsiębiorca planuje podjąć, by prowadzić swój biznes w sposób bardziej ekologiczny, lub poprawić warunki pracy swoich pracowników, lub zaangażować się w sprawy istotne dla społeczności lokalnej. Maksymalna wartość dotacji dla 1 firmy wynosi 100.000 zł.
Z dotacji można pokryć koszty usług doradczych, audytu (np. audytu środowiskowego, energetycznego, audytu jakości), certyfikacji (np. uzyskania certyfikatu jakości, bezpieczeństwa produktów, certyfikatu środowiskowego), badań i analiz produktów lub usług, inwestycji (zakupu środków trwałych lub wartości materialnych i prawnych np. oprogramowania), koszty działań informacyjno-promocyjnych.

10.12.br. PARP ogłosiła II nabór wniosków w ww. konkursie. Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268. Nabór wniosków będzie trwał od 8 stycznia do 10 lutego 2014 r. Całkowita alokacja środków na nabór wynosi 8.789.384,51 PLN, w tym dla MŚP z województwa opolskiego ponad 720 tys. zł.

Na stronie http://csr.parp.gov.pl/files/74/455/15757.pdf dostępna jest wersja elektroniczna ulotki o konkursie.

Szczegóły: www.parp.gov.pl

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.