Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 4,4 r/r wobec wzrostu o 6,2% r/r we wrześniu – poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w październiku br. o 4,4% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 6,0%.

Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w październiku na 3,8-5,1% przy średniej w wysokości 4,61% wzrostu (wobec wzrostu o 6,2% r/r we wrześniu br.).

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% wyższym w porównaniu z wrześniem br.”- głosi komunikat.

Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, produkcja budowlana w ostatnim miesiącu odnotowała spadek o ok. 5,34% (prognozy od -3,5% do -7,0%) wobec spadku o 4,8% r/r we wrześniu.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 6,1% niż w analogicznym miesiącu ub. roku, a w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o 2,3%” – głosi komunikat.

W okresie styczeń-październik br. produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 14,4% r/r.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) spadły w październiku br. o 1,3% w ujęciu rocznym. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,5%.

Ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się, że deflacja producentów w ostatnim miesiącu wyniosła 0,8-1,3% r/r, przy średniej na poziomie 1,20% r/r (wobec -1,4% r/r we wrześniu).

„Obniżono [w ujęciu r/r] ceny w sekcjach: górnictwo  i  wydobywanie (o 10,5%),  wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną,  gaz,  parę  wodną i gorącą  wodę  (o  1,6%)  oraz  przetwórstwo  przemysłowe  (o  0,7%).  Podniesiono natomiast  ceny  w sekcji  dostawa  wody;  gospodarowanie  ściekami  i  odpadami; rekultywacja (o 1,7%)” – głosi komunikat.

GUS podał, że ceny produkcji budowlano-montażowej w październiku 2013 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu, o 1,5% niższe niż w grudniu ub. roku oraz o 1,7% niższe niż w październiku 2012 r.

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.