Uczestnik programu, czyli osoba do 30 roku życia, prowadząca działalność gospodarczą lub planująca podjąć działalność na podstawie dotacji przyznanej z urzędu pracy lub pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymuje kartę identyfikacyjną.

Karta wydawana jest na wniosek uczestnika. Zabezpieczona jest hologramem. Ważna jest tylko i wyłącznie z dowodem tożsamości opatrzonym zdjęciem. Data ważności karty określana jest na podstawie daty urodzenia uczestnika programu i wskazana jest na karcie.

karta_web
Karta identyfikacyjna

Chcesz kartę? Wypełnij formularz.

Jak to zrobić?

  • Kliknij

  • Wypełnij

  • Wyślij

Otwórz formularz
Uwaga!

Uzupełnienie wszystkich pól formularza jest wymagane.

Imię i nazwisko                                                     Data urodzenia (rrrr-mm-dd)

Adres do doręczeń:

Ulica                                                                     Numer

Kod pocztowy                                                         Miasto

Telefon                                                                  E-mail

Jestem:

POWIAT, W KTÓRYM STARAM SIĘ O WYDANIE KARTY:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do wydania Karty Młodego Przedsiębiorcy.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy działającego na terenie powiatu, który został wybrany w ww. formularzu. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.