Uczestnik programu, czyli osoba do 30 roku życia, prowadząca działalność gospodarczą lub planująca podjąć działalność na podstawie dotacji przyznanej z urzędu pracy lub pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymuje kartę identyfikacyjną.

Karta wydawana jest na wniosek uczestnika. Zabezpieczona jest hologramem. Ważna jest tylko i wyłącznie z dowodem tożsamości opatrzonym zdjęciem. Data ważności karty określana jest na podstawie daty urodzenia uczestnika programu i wskazana jest na karcie.

karta_web
Karta identyfikacyjna

Chcesz kartę? Wypełnij formularz.

Jak to zrobić?

  • Kliknij

  • Wypełnij

  • Wyślij

Otwórz formularz
Uwaga!

Uzupełnienie wszystkich pól formularza jest wymagane.

Imię i nazwisko                                                     Data urodzenia (rrrr-mm-dd)

Adres do doręczeń:

Ulica                                                                     Numer

Kod pocztowy                                                         Miasto

Telefon                                                                  E-mail

Jestem:

POWIAT, W KTÓRYM STARAM SIĘ O WYDANIE KARTY:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do wydania Karty Młodego Przedsiębiorcy.

Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, ulicy, numeru budynku, kodu pocztowego, miejscowości, numeru telefonu, adresu e-mail, NIP, numeru umowy dotacji lub pożyczki jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.

Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do końca ważności wydanej Pani/Panu karty lub odwołania zgody.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Powiatowy Urząd Pracy, działający na terenie powiatu, który został wybrany w ww. formularzu.

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.