Job-Technology (4)

Przystępując do programu możesz liczyć na wsparcie przy rozpoczynaniu lub prowadzeniu swojego biznesu.

Jeśli:

  • masz mniej niż 30 lat,
  • prowadzisz działalność gospodarczą lub
  • oczekujesz na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy lub
  • masz przyznaną z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej to możesz zostać uczestnikiem programu Karta Młodego Przedsiębiorcy.

W ramach programu Przedsiębiorcy przygotowali dla Ciebie system ulg i preferencji. Możesz korzystać ze zniżek na zakup produktów lub usług. Zapoznaj się z katalogiem partnerów programu, wybierz firmę i dokonując transakcji okaż imienną kartę.  Wówczas uzyskasz deklarowane przez partnera wsparcie. Pamiętaj, że karta jest ważna razem z dowodem tożsamości więc zawsze miej go przy sobie.

Możesz także liczyć na indywidualne podejście w wybranych urzędach administracji publicznej oraz instytucjach otoczenia biznesu.

Ponadto, możesz uczestniczyć w bezpłatnych seminariach, dzięki którym będziesz doskonalił swoją biznesową wiedzę.

Aby otrzymać kartę uczestnika programu wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy.

Chcesz kartę? Wypełnij formularz.

Otwórz formularz
Uwaga!

Uzupełnienie wszystkich pól formularza jest wymagane.

Imię i nazwisko                                                     Data urodzenia (rrrr-mm-dd)

Adres do doręczeń:

Ulica                                                                     Numer

Kod pocztowy                                                         Miasto

Telefon                                                                  E-mail

Jestem:

POWIAT, W KTÓRYM STARAM SIĘ O WYDANIE KARTY:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do wydania Karty Młodego Przedsiębiorcy.

Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, ulicy, numeru budynku, kodu pocztowego, miejscowości, numeru telefonu, adresu e-mail, NIP, numeru umowy dotacji lub pożyczki jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda.

Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do końca ważności wydanej Pani/Panu karty lub odwołania zgody.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Powiatowy Urząd Pracy, działający na terenie powiatu, który został wybrany w ww. formularzu.

Jak to zrobić?

  • Kliknij

  • Wypełnij

  • Wyślij

Szybki kontakt

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, pisz śmiało.

Not readable? Change text.